هاست لینوکس سی پنل آلمان

دویست و پنجاه مگابایت هاست

250 مگابایت
15 گیگابایت
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...

پانصد مگابایت هاست

500 مگابایت
25 گیگابایت
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...

هزار مگابایت هاست

1000 مگابایت
100 گیگابایت
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 2 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...

دوهزار و پانصد مگابایت هاست

2500 مگابایت
250 گیگابایت
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 2 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...